Thiết kế và cải tạo nhà hiện đại với kiến trúc như nghệ thuật Origami

KTS thiết kế ngôi nhà cho biết: “Điều cốt lõi của dự án chính là sự tái diễn hiện đại của phần nhà dốc mái truyền thống. Chúng tôi muốn tạo ra một cuộc đối thoại giữa hai khối nhà, một quá khứ và một hiện tại“. Nhóm nghiên cứu dự án quyết định giữ lại cảm nhận của ngôi nhà cũ và thêm một phần mở rộng hiện đại với như nghệ thuật xếp giấy Origami Nhật Bản.

XepGiay070316 3 569x600 Thiết kế và cải tạo nhà hiện đại với kiến trúc như nghệ thuật Origami

Hãng LAMA Architects vừa hoàn thành việc cải tạo và mở rộng G3 House, ngôi nhà nằm ở Otopeni, Romania. Người chủ sở hữu muốn ngôi nhà rộng 1.732 m2 phải có một hầm, tầng trệt, tầng hai và tầng áp mái và tăng thêm không gian sống với một phần mở rộng hiện đại.

 

XepGiay070316 1 600x374 Thiết kế và cải tạo nhà hiện đại với kiến trúc như nghệ thuật Origami

XepGiay070316 2 600x600 Thiết kế và cải tạo nhà hiện đại với kiến trúc như nghệ thuật Origami

XepGiay070316 3 569x600 Thiết kế và cải tạo nhà hiện đại với kiến trúc như nghệ thuật Origami

XepGiay070316 4 600x600 Thiết kế và cải tạo nhà hiện đại với kiến trúc như nghệ thuật Origami

XepGiay070316 5 462x600 Thiết kế và cải tạo nhà hiện đại với kiến trúc như nghệ thuật Origami

 

XepGiay070316 6 447x600 Thiết kế và cải tạo nhà hiện đại với kiến trúc như nghệ thuật Origami

XepGiay070316 7 600x600 Thiết kế và cải tạo nhà hiện đại với kiến trúc như nghệ thuật Origami

XepGiay070316 8 499x600 Thiết kế và cải tạo nhà hiện đại với kiến trúc như nghệ thuật Origami

XepGiay070316 9 600x234 Thiết kế và cải tạo nhà hiện đại với kiến trúc như nghệ thuật Origami

XepGiay070316 10 600x240 Thiết kế và cải tạo nhà hiện đại với kiến trúc như nghệ thuật Origami

XepGiay070316 11 600x237 Thiết kế và cải tạo nhà hiện đại với kiến trúc như nghệ thuật Origami

XepGiay070316 12 571x600 Thiết kế và cải tạo nhà hiện đại với kiến trúc như nghệ thuật Origami

XepGiay070316 13 600x600 Thiết kế và cải tạo nhà hiện đại với kiến trúc như nghệ thuật Origami

XepGiay070316 14 519x600 Thiết kế và cải tạo nhà hiện đại với kiến trúc như nghệ thuật Origami

XepGiay070316 15 600x600 Thiết kế và cải tạo nhà hiện đại với kiến trúc như nghệ thuật Origami

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>