Thiết kế chuồng gà kết hợp vườn / Studio Segers

“Mô hình chuồng gà kết hợp vườn” được tạo thành từ các đơn vị có thể kết nối vói nhau để phục vụ cho việc bón phân, trồng rau, chứa dụng cụ và là nơi ở cho những con vật nhỏ và những chú gà.

 
 

Bất cứ nơi nào bạn sống, tôi chắc bạn đều nhận thấy chuồng gà rất phổ biến, thậm chí ở thành phố. Không quan trọng ở đâu, những chú gà của chúng ta đều cần một cái mái ở trên đầu của chúng và Studio Segers đã tạo ra một loạt các cấu kiện để làm nhà cho vật nuôi và trồng rau. “Mô hình chuồng gà kết hợp vườn” được tạo thành từ các đơn vị có thể kết nối vói nhau để phục vụ cho việc bón phân, trồng rau, chứa dụng cụ và là nơi ở cho những con vật nhỏ và những chú gà.

 

 Thiết kế chuồng gà kết hợp vườn / Studio Segers

Thiết kế này nhằm khuyến khích mọi người tự cung tự cấp thực phẩm thông qua việc trồng cây lương thực và sản xuất trứng
 Thiết kế chuồng gà kết hợp vườn / Studio Segers

Những đơn vị này được làm thành từng mảnh để dễ dàng vận chuyển và lắp ráp.

 Thiết kế chuồng gà kết hợp vườn / Studio Segers Thiết kế chuồng gà kết hợp vườn / Studio Segers Thiết kế chuồng gà kết hợp vườn / Studio Segers Thiết kế chuồng gà kết hợp vườn / Studio Segers Thiết kế chuồng gà kết hợp vườn / Studio Segers Thiết kế chuồng gà kết hợp vườn / Studio Segers Thiết kế chuồng gà kết hợp vườn / Studio Segers Thiết kế chuồng gà kết hợp vườn / Studio Segers Thiết kế chuồng gà kết hợp vườn / Studio Segers Thiết kế chuồng gà kết hợp vườn / Studio Segers Thiết kế chuồng gà kết hợp vườn / Studio Segers Thiết kế chuồng gà kết hợp vườn / Studio Segers

 

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>